MU Online | TEST: 3/12 - OPEN: 13h00 24/12

[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Huyết Lâu Server 2,3 22:30
Binh đoàn pháp sư ALL Server 23:00
Quảng Trường Quỷ Server 2,3 00:00
Binh đoàn thỏ ngọc Server 2,3 00:40
Hỗn Nguyên Lâu Server 2 01:00
Boss Vàng Server 2,3 08:00
Binh đoàn người tuyết Server 2,3 10:45
Sky Event Server 2 13:05

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU Online | TEST: 3/12 - OPEN: 13h00 24/12!